Parallella världar

I det här projektet som riktar sig till barn 6-16 år arbetar jag, Ylva Bentancor, ljudkonstnär och tonsättare, tillsammans med ljudkonstnären Gustavo Bentancor som har fokus i att arbeta med tysta ljud som han lyfter fram med kontaktmikrofoner. Tillsammans lyssnar vi av era klassrum, hittar alla ljud som man kanske inte tänkt på förut, lyfter dem för att höra hur de låter uppförstorade för att passa människoörat. Kan det finnas något där vi missat just för att vi inte kan höra, eller inte lyssnat? Och i så fall, vad vill de säga oss?

Parallella världar – radlräv allellaraP

Skapande Skola


Parallella världar vill öppna upp för en mer filosofisk diskussion om att vi kanske inte är ensamma, vare sig som centrum i världen eller i universum. Tänk om vi är ett jättetyst ljud i en mycket större värld, som är ett tyst ljud i en ännu större verklighet, och så vidare. Vi får både använda vår fantasi och vad vi faktiskt ser sker i våra egna liv för att diskutera kring något okänt, främmande och fantasieggande.

Vi har valt att arbeta med små barn hela vägen upp till högstadieungdomar för att vi tror att alla har tankar kring det här, och att resultatet av projektet kommer se olika ut beroende på ålder och andra parametrar kring hur vi utvecklas som personer medan vi växer.

Är du intresserad av projektet för din klass/skola, kontakta oss på:

tentakel@ylvabentancor.com