A story of belonging

A story of belonging är ett samarbetsprojekt mellan mig, instrumentbyggaren och musikern Gustavo Bentancor och violinduon Duo Gelland.


Syftet har varit att undersöka betydelsen av begreppet utanförskap och då i förlängningen innanförskap. Vad är att vara klassad som utanför/innanför? Vem bestämmer? Vad är våra verkliga värden i livet, när vi tänker efter?


Vi har arbetat i flera år med projektet för att samla berättelser, för att närma oss det enorma ämnet, för att ifrågasätta våra motiv och för att landa i ett verk som snarare ställer frågor än förmedlar någon sanning.


Verket A story of belonging utgår från en historia om ett kvarter. En dag försvinner världen runtomkring, det är bara vi kvar som råkar bo i kvarteret.  Vad gör vi nu? Hur samarbetar vi, vad sker med våra roller vi hade tidigare? Vem är jag i det här? 


Verket skulle haft premiär i maj i Jämtland, men den är nu uppskjuten på obestämd framtid. Vi har publiserat en version på Soundcloud som vi kommer att uppdatera snart. Verket har även en visuell del som förr eller senare kommer att publiseras den med. Men just nu väntar vi faktiskt på att få ha en fysisk premiär, vi vill inte spoila hela verket före det. Vi väntar därför med en komplett online version.


Till projektet hör en blogg, du hittar den här.

Har man tankar kring temat får man gärna dela dom där. Vi hopppas i framtiden att de som tar del av verket fortsätter diskussionen där, att den fortsätter att leva.


Du kan höra ett smakprov på A story of belonging här!