Transit

I augusti 2013 uruppfördes tre nya beställningsverk för Audiorama, signerade tre svenska tonsättare bosatta i Berlin: Savannah Agger, Ylva Bentancor och Hanna Hartman. En föreställning som ur tre olika perspektiv belyser det tillstånd som kallas Transit. 

En vinkel har de personliga historier och erfarenheter olika människor berättar om att befinna sig i ett tillstånd av transit som utgångspunkt. (Savannah Agger)

Ur en annan följer vi dvärgen som i sitt ensamma arbete som handelsresande med bil plötsligt inser hur livet har förändrats fundamentalt, på väg ut ur en stad, på väg mot en annan. (Ylva Bentancor)

Den tredje vinkeln är ett mer abstrakt förhållningssätt till begreppet transitdär orden, berättandet vävs ihop så tätt att de inte längre går att urskilja annat än som brus, rus, susande sorl… (Hanna Hartman)

Med stöd av Statens Musikverk och EMS.

 

PROGRAM

1. Lost Trains 10’36” – Hanna Hartman

2. Bridges in Cities on Water 23’10”  – Ylva Bentancor

– PAUS –

3. Vacuum 17’50” – Savannah Agger

 

 

Lost Trains
Tonsättare: Hanna Hartman
Röst: T Dutschke
 

 

On bridges in cities with water
Tonsättare: Ylva Bentancor
Text: Rikke Houd
Röst: Johan Ehn
Kontrabas: Mike Majkowskij
Specialbyggda instrument: Gustavo Bentancor
Översättning: Mark Walker 

Dvärgen arbetar som handelsresande, reser mellan städer som blivit byggda på vatten, städer med broar. Han lever sitt liv i bilens trygga innandöme, på väg ut ur en stad, på väg mot en annan. Under den här resan korsar hans väg de gåendes, som strävar sig framåt med oro i sina blickar och magar. Utan att förstå sammanhangen flätas deras öden ihop och när den nått sitt slut har allt förändrats.

Bridges in cities on water är tillägnat Larsson.

 

Vacuum
Tonsättare: Savannah Agger
Medverkande: Laura Mello, Siri och Anton

Stycket är byggt på inspelningar och samplingar av platser där transit sker och transit skeenden, främst i olika miljöer av fysiskt resande. Så som tåg, tågstationer, flygplatser, flygplan, trafik och båtar, samt intervjuer av två personers tankar kring transit och vad de tycker om att befinna sig i detyttre och inre tillståndet av transit. Stort tack till Laura Mello, Siri och Anton för att ni låtit mig ta del av era tankar.

Tritonus i samarbete med Audiorama. 
Med stöd av Statens Musikverk och EMS.